مجتمع آموزشي و پرورشي شهيد اندرزگو

تجربه های یاددهی و یادگیری

برنامه سالانه

بدين منظور در جلساتی که با معاونین محترم و شورای مجتمع داشتیم  از آنان خواسته شد تا با تجربه اى كه در سال قبل از مجتمع داشته اند ، نظر خود را نسبت به عملكرد مدير و معاونان مجتمع بيان نمايند. نظرات ارزشمند همكاران و استفاده از فكر و دانش آنان در تدوين اين برنامه كمك شاياني نمود.

همه ى عوامل مجتمع به اين باور رسيده اند كه در سال تحصيلى جديد با احساس مسئوليت بيشتر و همكارى با مجموعه ، خدمت بهترى به دانش آموزان داشته باشند و با درك شرايط  و ميزان توانايى هاى مادى مجتمع همكارى و هماهنگى لازم را داشته باشند و در جهت موفقيت يكديگر گام بر دارند و موفقيت مجتمع را متعلق به خود بدانند.

اولويت گذارى های  مجتمع شهيد اندرزگو

 

 مدير و معاونان مجتمع نيز با مشاوره و همفكرى با مجموعه ى عوامل سعى خواهند نمود تا با القاء انرژى مثبت و روحيه دادن به همكاران ، برخورد صحيح با  ناهنجارى ها و كاستى ها ، رعايت نظم و قانون در مجتمع و الگو بودن خود در اين زمينه، حمايت  همه جانبه از دانش آموزان و معلمان،تنظيم روابط انسانى مطلوب ، تكيه ى بيشتر برمسائل پرورشى و آموزشى، استفاده از ظرفيت و پتانسيل موجود در مدارس و... مجتمع را در بهترين شرايط ممكن اداره نمايند.

 

1- ايجاد هماهنگى، راهنمايى و جلب مشاركت كليه عوامل اجرايى مجتمع براى تحقق بخشيدن به اهداف دوره هاى تحصيلى مربوط با بهره گيرى از امكانات و ظرفيت هاى موجود.

2- نظارت دقيق برحسن انجام فعاليت هاى آموزشى وپرورشى و شناسايى معلمان و دانش آموزان كوشا و فعال مجتمع

3- بالابردن توانايى هاى علمى  دانش آموزان و جلوگيرى از افت تحصيلى در بعد آموزشى با توجه ویژه به آزمون های عمکردی  و گروهبندی درسی دانش آموزان  ( کلاس با نشاط و فعال ، دانش آموز محور ) در مجتمع و شناسایی استعدادهای موجود

4- شناسايى دانش آموزانى كه دچار افت تحصيلى، ناهنجارى رفتارى- اخلاقى، نارسايى هاى جسمانى و مشكلات خانوادگى و اهتمام به حل مشكلات اينگونه موارد و در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيربط.

5- ترويج فرهنگ اخلاق اسلامى در ميان دانش آموزان در جريان فعاليت هاى آموزشى.

6- برگزاری جلسات آموزش هدفمند خانواده  در راستای ارتباط موثر آنها در بهبود روند یاد دهی و یادگیری و تربیت اسلامی

با توجه به اهداف تاسيس مجتمع ها و تعيين اولويت ها ،مجتمع شهيد اندرزگو  برنامه هاى مورد نظر  خود را نسبت به حوزه هاى عملياتى به بخش هاى مختلفى تقسيم مى نمايد. لازم به ذكر است كه پيشبرد برنامه هاى مجتمع بستگى به شرايط ، امكانات و بخصوص توان مالى و ميزان سرانه ها دارد اما در هر صورت در تدوين برنامه ها زمينه هاى قبلى و روال عادى و جارى امور لحاظ شده است.

الف: برنامه هاى مجتمع در زمينه مسائل آموزشى

ب:  برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل پرورشى ، تربيت بدنى و بهداشت.

ج: برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل ادارى و مالى

د: برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل عمرانى و تعميراتى.

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل آموزشى

 

 


1- تدوين برنامه هفتگى مشترك براى تمامى دانش آموزان مجتمع  به منظور ايجاد وحدت و يگانگى ميان دانش آموزان.

2- بررسى مستمر و دائمى دفاتر ثبت شاخص همكاران در مقطع ابتدايى و راهنمايى  توسط مدير  و معاونان مجتمع.

3- تشويق همكاران به ارائه طرح ها در زمينه ى بهبود آمور آموزشى دانش آموزان و ترويج آن در همه ى مدارس تحت پوشش مجتمع و حمايت لازم از اينگونه طرح ها توسط معاون محترم آموزشی

4- برگزارى آزمون سنجش علمى( كتبى يا شفاهى) از دانش آموزان در دو نوبت. قبل از شروع امتحانات نوبت اول و دوم و پيگيرى نتايج اينگونه آزمون ها و گزارش آن به خانواده ها و تلاش در جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان در مقطع ابتدايى و راهنمايى توسط معاون محترم آموزشی مجتمع  با همکاری دبیران و آموزگاران محترم

5- انتخاب گروه مشاور مدير مجتمع از ميان همكاران  دو مقطع  و معاون محترم آموزشی مجتمع به منظور همفكرى درباره ى بررسى وضعيت آموزشى دانش آموزان و شناسايى نكات مثبت و تقويت و ترويج آن ها.

6- برگزارى جلسات هم انديشى معاون آموزگاران و معاون دبيران به صورت ماهانه و به صورت دوره اى در مدارس مجتمع به منظور تبادل نظر پيرامون مسائل آموزشى و ارائه ى گزارش به مجتمع. زمان جلسات با توجه به وقت همكاران و انجام هماهنگى هاى لازم تعيين مى شود.

7- برگزارى همايش هم انديشى دبيران راهنمايى و معلمان ابتدايى مجتمع  در طول سال  2بار . زمان برگزارى اين جلسات نيز با توجه به موقعيت تعين مى شود و سعى بر اين است تا در ماه آذر و هفته ى چهارم فروردين برگزار شود. موضو ع جلسه بيان مسائل آموزشى و انتظارات و استماع نظر همكاران در بهبود كيفيت آموزش مى باشد.

8- تشويق همكاران به استفاده از وسايل كمك آموزشى موجود در مدارس مجتمع بویژه کیت های هوشمند موجود در مدارس تابعه

9- استفاده از همكاران توانا و متعهد در بررسى هاى مدير  و معاونان مجتمع از وضعيت آموزشى دانش آموزان. به طور مستمر و در طول سال تحصيلى.

10- ثبت عملكرد آموزشى معلمان مدارس در پوشه مخصوص و در دسترس بودن آن در دفتر آموزشگاه.

11- توزيع به موقع مجلات آموزشى در مدارس و تشويق همكاران به مطالعه آنان.

12- بازديد معلمان منتخب مجتمع در مقطع ابتدايى از سایر مجتمع ها به منظور استفاده از تجارب يكديگر در بهبود روند كيفيت آموزشى.

13- برگزارى جلسات شوراى معلمان در مركز مجتمع به صورت ماهانه و استفاده از تجربيات آموزشى و بررسى روند آموزشى دانش آموزان مدارس.

14- برگزارى جلسه ى پرسش و پاسخ  ماهانه در هر مدرسه با حضور مدير مجتمع  و معاونین محترم  و دانش آموزان به منظور استماع نظر دانش آموزان درباره مسائل مختلف آموزشى شناسايى نقاط ضعف و قوت.

15- برگزارى نمايشگاه دست سازه هاى دانش آموزان در هريك از مدارس مجتمع در ماه اسفند.

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى پرورشى، تربيت بدنى و بهداشت:

16- فراهم سازى زمينه مشاركت همكاران در برگزارى برنامه هاى مجتمع به منظور ايجاد انگيزه و رقابت در ميان همكاران و جلوگيرى از ركود و يكنواختى.

           

 

     توجه ویژه و خاص به تشکیل شورای دانش اموزی و ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای مذکور در راستای دانش اموز محوری در مجتمع

1- راهپيمايى كاركنان و دانش آموزان مدارس مجتمع  با عنوان( از سراى دانش تا ميعادگاه عشق) از مدرسه تا مزار شهدا در روزهاى دهه ى فجر انقلاب اسلامى و با حضور فعال همكاران و دانش آموزان

2-پیگیری  مسابقات معارف ، قران و فرهنگی و هنری و تلاش در جهت کسب رتبه در سطح شهرستان توسط معاون محترم پرورشی

3- برگزارى جشن تكليف دانش آموزان سوم ابتدايى بابرنامه ريزى شايسته و با تجميع دانش آموزان سوم ابتدايي تمامى مدارس مجتمع و به طور هماهنگ

4- برگزارى مسابقات ورزشی به مناسبت 13 آبان  روز دانش آموز. در ماه آبان و طول سال تحصیلی

5- برگزارى اردوى فرهنگى و تفريحى مشترك دانش آموزى در طول سال تحصیلی  در هفته ى اول ارديبهشت.

6- برگزارى مسابقات متنوع ورزشى دخترانه در دو مقطع در ايام الله دهه ى مبارك فجر در مجتمع در صورت مساعد بودن وضعيت جوى.

7- بازديد تمامى دانش آموزان مجتمع در طول سال براى يك بار از مركز مجتمع و آشنايى با فعاليت ها .

8- تهيه بنر هاى متفاوت با موضوعات دينى و اخلاقى و نصب آن در مدارس تحت پوشش.

9- بررسى وضعيت نمازخانه هاى مدارس توسط معاون محترم پرورشى و رفع كمبود هاى آنان در حد امكان و تلاش جهت ساخت نماز خانه برای مدرسه شهید دستغیب با شناسایی خیرین

10- تشويق دانش آموزانى كه در زمينه مسائل تربيتى با كاركنان مدارس همكارى لازم را دارند.

11- برگزارى مستمر نماز جماعت در مدارس حتی الامکان با حضور روحانیون معظم

12- اجرا و پيگيرى طرح برگزاری محافل انس با قران در روزهای چهارشنبه هر هفته توسط معاونت محترم پرورشی

13- ثبت  فعاليت هاى مجتمع در زمينه هاى مختلف در وبلاگ مجتمع.

14- تدوين مناسبت ها ى سال  و تحويل آن به مدارس جهت نصب در معرض ديد دانش آموزان.

15- تشكيل منظم جلسات انجمن اولياء و صدور دعوت نامه ى مشترك از طرف مجتمع و استفاده از ظرفيت هاى انجمن اولياء در پيشبرد امور جارى آموزشگاه.

 16- ارتباط مستمر  مدارس با خانه هاى بهداشت روستاها درباره رسيدگى به وضعيت بهداشتى مدارس مجتمع و همكارى لازم با  خانه هاى بهداشت روستايى.

17- هماهنگى مدارس مجتمع در برگزارى مشترك مراسم صبحگاهى و تدوين شيوه نامه ى مراسم صبحگاهى از طرف مدير مجتمع و حضور فعال مدير و معاون پرورشى مجتمع در برنامه صبحگاهى مدارس تحت پوشش.

18- استفاده از روحانيون مستقر در روستاهاى در برنامه هاى تربيتى و پرورشى مجتمع.

19- فعال نمودن برنامه ى طرح كرامت و استفاده از تجارب همكاران در زمينه بهبود كيفيت اجراى طرح در مقطع ابتدايى.

20- تهيه و نصب موارد انضباطى مدرسه در معرض ديد دانش آموزان.

21- تشکیل هیات های مذهبی بویژه برای ماه محرم و صفر با حضور در تکایا و مساجد روستاها .

22- تهيه و توزيع بسته هاى فرهنگى به دانش آموزان با همكارى معلمان داوطلب در مناسبت هاى مذهبى.

23- تاكيد مجتمع بر برنامه نظافت آموزشگاه و استفاده از توانايى هاى دانش آموزان در حفظ نظم و پاكيزگى مدارس.

24- تشكيل شوراى مجتمع به منظور بررسى شرح وظايف و نحوه ى همكارى و تعامل با برنامه هاى مجتمع.

25- تامين وسايل متنوع ورزشى بنا به درخواست دبيران تربيت بدنى در حد بودجه مجتمع.

26- طبخ غذاى نذرى در مناسبت هاى مذهبى در ماه محرم و  جشن ها با همكارى معاونان مدارس برنامه ريزى  در اين زمينه و با مساعدت اولياء دانش آموزان.

27-  به منظور ايجاد روحيه ى با نشاط و شادابى در دانش آموزان ،برگزارى المپيك ورزشى در مدارس مجتمع با همكارى دبيران تربيت بدنى و معاونان مجتمع  در رشته هايى كه امكانات وجود داشته باشد مانند شطرنج، بدمينتون، فوتبال،دوميدانى، تنيس روى ميز، با برنامه ريزى و تلاش همكاران و اهداء جوايز.

28- در طول سال هر مدرسه سعى كند حداقل يكبار مدارس ديگر مجتمع را در جشن ها و اعياد مذهبى دعوت كند و با غذاى گرم ازقبيل شله زرد يا آش از آنها پذيرايى نمايد. در اجراى اين برنامه نذورات همكاران و همكارى دانش آموزان و انجمن اولياء مورد نظر است و در صورتى كه دعوت همه ى مدارس امكان نباشد  اين مراسم محدود دو يا سه مدرسه خواهد شد. زمان اجراى اين برنامه بستگى به ايجا موقعيت و تامين امكانات لازم  دارد.

29- در دهه ى كرامت ، دهه ى فجر ، هفته ى بهداشت  و روان برنامه پياده روى و تغذيه ى سالم (صبحانه) در مدارس مجتمع اجراء خواهد شد.

30- برگزارى جشنواره ى غذاهاى بومى و سنتى در مدارس راهنمايى مجتمع ( ويژه دختران) در بعد از امتحانات نوبت اول.

31- برگزارى جشنواره سازه هاى برفى  در مدارس مجتمع به منظور فراهم سازى زمينه ى بروز خلاقيت  در فصل زمستان و اختصاص بخشى از نمره درس هنر به اين موضوع.

32 – ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از طریق تشکیل نمایشگاه کتاب در مدارس مجتمع

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل ادارى و مالى:

 

 

 


2- تدوين پوشه ى ثبت عملكرد همكاران در مدارس  و قرار دادن آن در دفتر آموزشگاه.

3- تدوين پوشه اى براى هريك از مدارس مجتمع  و قرار دادن آن در مركز مجتمع به منظور ثبت و جمع آورى گزارشات و عملكرد مدارس.

4- تشكيل پرونده براى تمامى همكاران مجتمع به منظور سهولت در دسترسى به اطلاعات همكاران و جلوگيرى از اتلاف وقت و پيگيرى اين موضوع توسط معاون اجرايى مجتمع.

5- بررسى پرونده هاى تحصيلى كليه ى دانش آموزان مجتمع توسط معاون اجرايى در مهر و آبان ماه و رفع نواقص آنان.

6- بررسى دفاتر اموال مدارس مجتمع و رفع نواقص آن تا آذرماه.

7- نوشتن اسامى مدير و معاونان مجتمع در دفتر حضور و غياب مدارس به منظور  ثبت بازديد ها.

8-  ثبت و تدوين كليه ى جلسات برگزار شده در مدارس مجتمع و ارائه ى يك نسخه از آن به مدیریت

9- پاسخگويي به نامه هاى ادارى در اسرع وقت.

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى عمرانى و تعميراتى و تجهيزاتى

10- هماهنگى كليه ى مدارس با مركز مجتمع به منظور تدوين گزارشات و فعاليت ها و جمع بندى آن ها در مجتمع به منظور ارائه به مدیریت

 

1- يكى از برنامه هاى مهم و اساسى مجتمع در سال تحصيلى جارىهوشمند سازی مدارس مجتمع است.

  2- تهيه ى يك دستگاه فتوكپى  و استقرار در مدرسه راهنمایی نبوت  به منظور استفاده ى همكاران  و دانش آموزان

3- تهيه ى يك دستگاه بلند گوى سيار  تا در مناسبت ها بتوان از آن استفاده كرد.

4- تهيه ى دوربين ديجيتال به منظور ثبت تصويرى عملكرد مدارس مجتمع.

9- ساخت سكو بتنى در مدخل ورودى مدارس شهید دستغیب و نبوت  منظور زيبايى و مكانى مناسب جهت تشكيل برنامه صبح گاهى.

11- مجهز نمودن آزمايشگاه شیمی  مدرسه 13 ابان به میز آزمایشکاه از طریق پیگیری اداره کل نوسازی

13- تهيه ى ميز معلم، صندلى ، كمد بايگانى،فايل و ساير تجهيزات ادارى برحسب نياز مدارس مجتمع و انجام پيگيرى هاى لازم از جانب مجتمع.

14- تعويض تابلوى مركز مجتمع و سایر مدارس

موضوعات متفرقه:

 

15 خرید زمین برای مدرسه نوساز محمدیه و شناسایی خیرین مدرسه ساز برای ساخت 3 باب کلاس در آن  

 ------------------------------------------------------------------------------

1- جمع آورى عكس از دانش آموزان به منظور نصب در كارنامه ها سال تحصيلى.پيگيرى اين مورد توسط معاون اجرايى مجتمع.

2- همكارى و تعامل با دهيارى ها و شوراهاى اسلامى روستاها به منظور استفاده از  ظرفيت در روند بهبود اداره ى مدارس.

 آنچه به عنوان موضوعات برنامه ى سالانه ى مجتمع بيان شد ، نتيجه ى استفاده از تجارب سال گذشته ى همکاران  مجتمع و برآيند نظرات اند همكاران محترم است. در تدوين اين برنامه سعى شده است تمامى موارد آموزشى و پرورشى مد نظر قرار گيرد و اجراى اين برنامه ها نيز  بستگى به وجود وقت و هزينه دارد.

اميد است با يارى خداوند متعال و همكارى مسئولين محترم مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون  اين مجتمع بتواند گام هاى مثبت و برازنده اى براى فرزندان اين مرز بوم بردارد. بدون شك بسيارى از پيگيرى ها و اجراى برنامه ها ممكن از خارج از وقت و وظايف همكاران مجتمع باشد ، اما تلاش عاشقانه و دلسوزانه ى همكاران مورد رضايت خداوند متعال خواهد بود.

همچنين ممكن است در روند اجراى برنامه ها  مشكلاتى به وجود آيد لذا  همكاران گرامى ميتوانند نظرات خود را در بهبود كيفيت اجراى برنامه ها به مجتمع اعلام نمايد.

در پايان لازم است تا از تلاش و مساعدت همكاران گراميم آقاى ابراهیم صائبی معاون آموزشی مجتمع، آقای حسین صائبی معاون پرورشی آقای عباس بابابی معاون اجرایی اقای حسینعلی بارانی معاون دبیر نوبت آقای مرتضی نوری معاون آموزگار مدرسه رازی سركار خانم گواری  معاون مدرسه راهنمایی 13 آبان  ، سركار خانم صالحی معاون دبستان  شهيد دستغیب و سایر همکاران شاغل در مجتمع  كه  با ارائه ى نظرات و پيشنهادت ارزنده ى خود به صورت شفاهى و كتبى  اين مجتمع را در تدوين برنامه ها يارى دادند، تشكر فراوان داشته باشم.   والسلام

با آرزوى موفقيت براى همه ى پيروان ولايت و خادمان صديق انقلاب اسلامى

تهیه و تدوین : محمد تقی براتی

مدیر مجتمع اموزشی و پرورشی شهید اندرزگو

آبان 1390

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

1

محمد تقی براتی

مدیر

 

8

آرزو صالحی

معاون  شهید دستغیب

 

2

ابراهیم صائبی

معاون اموزشی

 

9

فتح اله یوسفی

نمایند ه آموزگاران

 

3

حسین صائبی

معاون پرورشی

 

10

آقای شیاسی

نماینده دبیران

 

4

عباسعلی بابایی

معاون اجرایی

 

11

ابراهیم هاشمپور

رئیس انجمن مجتمع

 

5

حسینعلی بارانی

معاون دبیر

 

12

غلامرضا جهانخش

رئیس انجمن امام مهدی

 

6

رقیه گواری

معاون 13 ابان

 

13

حمید رضا محمدی

رئیس انجمن دستغیب

 

7

مرتضی نوری

معاون آموزگار

 

14

یوسف محمدی

رئیس انجمن 13 ابان

 

 

 

 

 

15

علی دهقانی

رئیس انجمن نبوت

 

 

 

                 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:34  توسط محمد تقی براتی   |